ทำไมควรมีเครื่องคัดข้าวหรือเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว ดีอย่างไร

เครื่อง คัด ข้าว

เครื่องคัดข้าวหรือเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสาร เครื่องจักรสมัยใหม่เข้ามาตอบโจทย์อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบเป็นข้าว ช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้าวให้ดีขึ้น ปัจจุบันนิยมเครื่องคัดแยกข้าวสารระบบสั่น นอกจากช่วยคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวได้แล้ว ยังสามารถขัด ขจัดฝุ่นและกรองได้ด้วย สำหรับเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือร่อนกรองประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดฝุ่นหรือสิ่งเจือปนต่างๆ ได้ เครื่องคัดข้าวมีความจำเป็นอย่างมาก เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องแยกขนาดของข้าว เพื่อใช้แปรรูปหรือใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี

ข้าว คือ สินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยมีประวัติศาสตร์ด้านการปลูกข้าวมายาวนานตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย สืบทอดกันมาจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าว มีความอุดมสมบูรณ์ ข้าวไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากๆ รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักด้วย แต่พอมาระยะหลังๆ นี้ ข้าวไทยต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันสูงในตลาดโลก ทั้งด้านคุณภาพและราคา ทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลาย ต้องคิดหาวิธีการเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย และต้องยกระดับคุณภาพของข้าวให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ดังนั้น เครื่องคัดข้าว จึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในตอนนี้

เครื่องคัดข้าวดียังไง

การคัดแยกเมล็ดข้าวมีความสำคัญมาก เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวเกรดดี มีมาตรฐาน ในอดีตการคัดแยกเมล็ดข้าวต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก แต่ก็ยังเกิดความล่าช้า และเกิดความผิดพลาดขึ้นบ่อยไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ 100% ที่สำคัญคือมีต้นทุนสูง แต่พอมีเครื่องคัดข้าวเข้ามา ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เครื่องคัดข้าวสามารถคัดแยกเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ รวมถึงต้นหญ้า เศษฝุ่น เศษดิน เศษไม้ หรือสิ่งเจือปนต่างๆ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ดี มีคุณภาพ สามารถตั้งราคาให้สูงขึ้นได้

สรุปเครื่องคัดข้าว ดียังไง

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน
  • ป้องกันข้อผิดพลาดจากการทำงานของคน
  • ช่วยให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น
  • สามารถควบคุมคุณภาพได้ 100%
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
  • ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาสูง

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องเลือกเครื่องคัดข้าวที่ดี มีประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อย ช่วยประหยัดเวลาในการคัดแยกข้าวและทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องคัดข้าวที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสากล ต้องเลือกบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ ได้รับมาตรฐานการใช้งานในอุตสาหกรรม ISO 9001 : 2015 มีทีมงานติดตั้งและให้คำปรึกษาที่ดี