บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อำนวยความสะดวกอะไรบ้าง

บริการ ตรวจ สอบ ระบบ ไฟฟ้า

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล อีกทั้งยังมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก ISO 9001 ด้วยให้บริการลูกค้าแบบครบครัน อำนวยความสะดวกมากมายหลายอย่างและสอดคล้องกับกฎหมายตรวจระบบไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมอุตสาหกรรมที่ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2553  

วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ช่วยอำนวยความสะดวกอะไรได้บ้าง

  • อย่างแรกเลยผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีจะมีทีมงานวิศวกรมืออาชีพพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่ทันสมัย นอกจากนั้นก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมด้วย
  • นอกจากให้บริการรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วก็ยังให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งเรียกว่าการทำ PM บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องมือการทำ PM มีการรับรองจาก ISO การทำ PM ครอบคลุมไปถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบ จากนั้นจัดทำรายงาน PM ระบบไฟฟ้า ผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะออกรายงานทำ PM พร้อมเซ็นรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า
  • ผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะใช้เครื่องมือในการทำงานที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานตามหลักสากลทำให้ผลการตรวจสอบนั้นมีความแม่นยำสูง

ทำไมต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อ้างอิงจากประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยนายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ เพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยปีละครั้งและจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยหลักๆ แล้วจะตรวจสอบตู้เมนสวิตช์ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ตรวจสอบหม้อแปลง การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง และตรวจสอบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร

ผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะมีแผนการซื้อที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องเลือกแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณด้วย อย่างที่บอกว่าในปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้ามากมาย ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อนใช้บริการ เลือกผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการได้หลายอย่าง ตามที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นและหลายๆ คนก็คงหายสงสัยแล้วใช่ไหมว่า ทำไมต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้า ข้อมูลเหล่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนและทำให้หลายๆ คนเข้าใจเรื่องของการตรวจสอบระบบไฟฟ้ามากขึ้น ได้รู้ว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ควรตรวจสอบอะไรบ้าง เลือกผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องเลือกยังไงและใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอำนวยความสะดวกอะไรได้บ้าง