เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนการรับออกแบบคอนโด

รับ บิ้ ว อิน คอน โด

บริษัทรับบิ้วอินคอนโดส่วนใหญ่ล้วนมีความต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายในการออกแบบที่ใช้ต้นทุนต่ำและประหยัดเวลามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  และยังต้องการให้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้นได้มาตรฐานด้วย ดังนั้นขั้นตอนที่จะนำมาเขียนขึ้นนี้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์สำหรับบริษัทรับบิ้วอินคอนโดได้เป็นอย่างดี  

1. ขั้นตอนก่อนการรับบิ้วอินคอนโด

ขั้นตอนการออกแบบคอนโดนั้น ลำดับแรกจะต้องมีการพูดคุย และหาไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าชื่นชอบ เพื่อต้องการตอบโจทย์ลุกค้าอย่างแท้จริง แล้วจึงจะสามารถกำหนด MOOD AND TONE ในการกำหนดสีห้อง และเลือกวัสดุต่างๆ จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1 

การวัดหน้างาน เป็นการกำหนดระยะต่างๆ เพื่อที่จะดำเนินการออกแบบต่อไป

  • ขั้นตอนที่ 2

เริ่มต้นออกแบบ หลังจากวัดหน้างานแล้ว และทราบว่าลูกค้าต้องการบิ้วอินคอนโดในไลฟ์สไตล์ไหนนั้น โดยจะต้องทำรูปแบบของ 3D ขึ้นมา ที่สามารถจำลองแบบให้เหมือนจริงได้ในห้องนั้นๆ ซึ่งข้อดีของรูปแบบ 3D ไม่ต้องเสียเวลา หรือเสียค่าวัสดุอุปกรณ์แพงๆ และสามารถปรับเปลี่ยนแบบให้ได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

  • ขั้นตอนที่ 3 

การส่งแบบร่าง เมื่อมีการวัดพื้นที่และเริ่มออกแบบแล้ว จากนั้นจะทำการส่งแบบร่าง หรือรูป 3D คร่าวๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแบบ ว่าควรมีการปรับเปลี่ยนแก้ตรงไหนให้ตรงความต้องการมากที่สุด จนกว่าลูกค้าจะพอใจ จากนั้นจึงเริ่มทำงานต่อ

  • ขั้นตอนที่ 4 

การส่งราคาพร้อม Bill of Quantities  คือ เอกสารแสดงราคากลางในการรับบิ้วอินคอนโดใช้ในขั้นตอนการก่อสร้าง รายละเอียดด้านในจะเป็นรายการที่แสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างที่ถอดมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมด ทั้ง จากแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมระบบ

2 .ขั้นตอนการออกผลิตออกแบบเฟอร์นิเจอร์

  • ขั้นตอนที่ 1 

การยื่นราคา Bill of Quantities  หลังจากได้ราคา Bill of Quantities  จากนั้นจะทำการสั่งผลิต โดยใช้ขนาด dimension ตามงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์มาติดตั้งที่คอนโด

3 .ขั้นตอนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

  • ขั้นตอนที่ 1

หลังจากที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์แล้วเสร็จ จะต้องยื่นคำร้องในการติดตั้งฟอร์นิเจอร์กับทางส่วนกลาง โดยทางส่วนกลางจะมีเวลากำหนดแล้วเสร็จ เพื่อไม่เป็นที่รบกวนต่อเพื่อนบ้านคนอื่นๆ

  • ขั้นตอนที่ 2 

หลังจากขอส่วนกลาง จะมีระยะเวลากำหนดที่แน่ชัด ว่าจะใช้ระบยะเวลาประมาณกี่วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดนั้น อาจเสียค่าปรับได้

  • ขั้นตอนที่ 3

เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นติดตั้งเสร็จแล้ว ทางฝ่ายผู้ออกแบบจะต้องมาตรวจความเรียบร้อยของงานนั้นนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการรับบิ้วอินคอนโดถือว่ามีความสำคัญ ซึ่งบริษัทรับบิ้วอินคอนโดจะต้องเรียนรู้เพื่อนำเทคนิคไปใช้ในงานครั้งต่อๆไปได้